Oplatí sa mi vymeniť kondenzátor?

Xpeed Lx1
 Lx1 sa začal správať čudne retartoval sa mrzol zhasol predný displej. Potom znovu chvíľu išiel a teraz už nejde zapnúť. Nesvieti ani displej ani červená kontrolka. Len vnútri sa zapne zelené LED na doske a na lan konektore. Oplatí sa mi vymeniť kondenzátor? Ďakujem

Dobrý deň.

Treba skúsiť prijímač prefleshovať  čistou enigmou: http://images.mynonpublic.com/openatv/6.2/index.php?open=xpeedlx

Postup je nasledovný:

1. Na naformátovaný USB kľúč formátu FAT32 nakopírujte zložku xpeedlx  v ktorej sú súbory zo zálohou E2. Skontrolujte či je v zložke xpeedlx  aj súbor noforce, Ak ano tak ho premenujte na force,

2. Vypnite prijímač zadným vypínačom.

3. Zasuňte do predného USB portu USB kľúč .

4. Zapnite prijímač zadným vypínačom.

5. Príjímač prehľadá USB kľúč a po nájdení súborov enigmy ju začne automaticky flashovať (nahrávať).

6. Flashovanie enigmy trvá  cca 4-5minút.

7. Po ukončení flashovania príde na displej prijímača hláška (done alebo comp) o ukončení fleshovania. Až po zobrazení tejto hlášky na displeji prijímača, prijímač vypnite zadným vypínačom, vytiahnite USB kľúč z USB portu prijímača a následne prijímač opätovne zapnite zadným vypínačom. Prijímač nabootuje s novou enigmou.

Pokiaľ nenabehne prijímač po nafleshovaní , alebo nepôjde nafleshovať tak odporúčame dať prijímač do elektroservisu vo Vašom okolí, nakoľko servisné stredisko je v Nemecku.

Prípadne si môžete zakúpiť nový prijímač.