V dnešnom článku Vám vysvetlíme ako nastaviť prijímač Golden Interstar Alpha X 4K pre online aktualizáciu z nášho serveru a ako môžete aktualizovať FW online cez internetové pripojenie. Taktiež Vám vysvetlíme ako môžete  z nášho  serveru  online inštalovať  doplnky  (konfigurácie oscamu, IPTV a pod.).

Nastavenie  aktualizačného  serveru

Pre nastavenie  aktualizačného  serveru  vojdite  do  menu/Nastavenie/Aktualizácie  softvéru.

Následne Vás prijímač vyzve ku zadaniu PIN kódu. Pokiaľ ste ho nemenili v nastavení rodičovskej zámky tak je 0000 .

V zobrazenom menu (obr. napravo nižšie) prejdite na položku URL a potvrďte ju tlačidlom diaľkového OK.

Zobrazí sa Vám virtuálna klávesnica ako je na obr. nižšie pomocou ktorej zadáte URL adresu serveru tak ako je na obrázku teda  http://up.goldeninterstar.sk a uložíte ju potvrdením voľby klávesnice Uložiť ,alebo stlačením modrého tlačidla na diaľkovom.

Teraz už máte nastavený server pre aktualizáciu FW a doplnkov. Toto stačí previesť iba raz , adresa serveru sa v prijímači uloží až pokiaľ neprevediete reset prijímača do výrobných nastavení, alebo nenainštalujete čistý FW.

Online aktualizácia firmware prijímača Golden Interstar Alpha X 4K

Pre online aktualizáciu FW vojdite do menu/Nastavenie/Aktualizácie  softvéru.

Prejdite na položku Spôsob aktualizovania  Aktualizovať cez internet a voľbu potvrďte tlačidlom OK na diaľkovom.

Následne sa Vám načíta zoznam  FW  a záloh  FW  určených pre  inštaláciu  do  Vášho  prijímača. Šípkou nahor, alebo nadol si vyberiete FW, ktorý chcete nainštalovať(hore je najnovší a smerom nadol sú staršie FW/zálohy) a potvrdíte ho tlačidlom OK na diaľkovom.

UPOZORNENIE: Inštaláciu neprerušujte prijímač po inštalácii sám nabootuje do pracovného režimu!

 

Online  inštalácia  doplnkov  pre Golden Interstar Alpha X 4K

Pre online inštaláciu doplnkov vojdite do menu/Nastavenie/Zálohovať a obnoviť .

Prejdite na položku  Importovať  databázu  zo  siete  a potvrďte ju  tlačidlom OK na diaľkovom. Následne sa Vám načítajú doplnky určené pre online inštaláciu(konfigurácie oscamu pre jednotlive karty SK providerov, zoznamy programov a IPTV/internetové rádia pre doplnok IPTV start).Príklad inštalácie :

Nadídete na položku, ktorú chcete inštalovať a stlačíte tlačidlo ok na diaľkovom ovládači(v našom príklade sme vybrali iptv_radia ktoré doplnia playlisty do aplikácie IPTV start).

V zobrazenom okne naľavo nižšie stlačíte tlačidlo OK na diaľkovom čím sa označí inštalácia zelenou fajkou (obr. napravo nižšie) a stlačíte zelené tlačidlo na ovládači čím sa spustí inštalácia.

UPOZORNENIE: niektoré inštalácie doplnkov ako sú oscam konfigurácie po nainštalovaní automaticky aj reštartujú prijímač, aby sa mohli načítať nové nastavenia oscamu!