Akej národnosti je firma Golden Interstar?

Firma Golden Interstar je nemeckej národnosti.